בדיקת פוליגרף

 
הבדיקה מתבצעת באמצעות מכשיר הפוליגרף, באמצעותו ניתן להבחין בתגובות של אמת או שקר. המכשיר בודק תגובות פיזיולוגיות אצל הנבדק ביחס או בתגובה לסדרת שאלות שהוא נשאל במהלך הבדיקה על-ידי מומחה. כל תגובותיו הפיזיולוגיות של הנבדק באות לידי ביטוי באמצעות רישום סימנים על-גבי צג הרישום. הסימנים הללו מאובחנים על-ידי הבודק ומשקפים אמיתות או אי-אמיתות בתשובות הנבדק לשאלות המטרה.

ליצירת קשר חייגו 072-3258414 או לחצו כאן להשארת פרטים באתר.

בדיקת פוליגרף משמשת בין השאר ככלי עזר בבתי משפט, שעושים שימוש רב בתוצאות הליכים אזרחיים, בעיקר כאשר מדובר בשתי גרסאות סותרות שאינן נתמכות בעדות נוספת של מי מהצדדים. לכן, יותר ויותר עורכי דין שולחים את לקוחותיהם לבצע בדיקת פוליגרף פרטית, במטרה לקבל חוות דעת מקצועית המתייחסת לסוגיות שונות אותן הם מבקשים לבדוק בטרם הם ניגשים לטפל בנושא. על פי חוות הדעת המוגשת להם, יש בידם כלים לבניית תיק תביעה או הגנה משפטית. התוצאות וחוות הדעת נמסרות אך ורק למזמין וכל הליך הבדיקה נעשה בסודיות מוחלטת.

תהליך בדיקת הפוליגרף

 
  • רישום פרטי הנבדק תוך שימת דגש על מצבו הנפשי ביום הבדיקה, לרבות לקיחת תרופות, וכן הבנת השפה שבה תיערך הבדיקה ורמת השליטה בה.

  • רישום גרסת הנבדק במילותיו הוא, ובאופן בו הנבדק רוצה למסור את גרסתו לגבי הנושא. הבודק דואג להכין שאלות שמתייחסות לגרסת הנבדק מחד ולסוגיה השנויה במחלוקת ו/או הנדרשת לבדיקה מאידך. השאלות מורכבות משתי שאלות ניטרליות, שתי שאלות סימפטומטיות שתפקידן העיקרי הוא לבדוק את מידת האמון שהנבדק מייחס למומחה המעביר את הבדיקה, וכן 3-2 שאלות רלוונטיות המתייחסות לנושא המטרה, כאשר שאלות אלו "מוקפות" בשאלות השוואה (Comparison). עוצמתן של שאלות אלו פחותה מהשאלות הרלוונטיות, אולם הן קשורות באופן כללי לנושא הנבדק.

    שימוש בשאלות השוואה "סתמיות" כאשר השאלה הבאה היא שאלה רלוונטית, גורם להפרש גדול ברישום התגובה בין שתי השאלות, ועלול לגרום למצג שגוי בעת פענוח סרט הרישום. הבודק עובר עם הנבדק על כל השאלות שהכין, מילה במילה, לשם התרשמות האם הנבדק מבין את השאלות ו/ או מבקש לשנות דבר מה בניסוחן. כל האמור בסעיף זה נעשה עוד בטרם חיבור הנבדק למכשיר של בדיקות פוליגרף.

  • בשלב זה של הבדיקה מחברים את הנבדק למכשיר הפוליגרף. שני חיישנים מודדים את נשימתו, כדי לקבל אינדיקציה לגבי קצב הנשימה, מהלכה ותדירותה. חיישן נוסף מחובר לשתי אצבעות הנבדק, ותפקידו למדוד שינויים במוליכות החשמלית של הגוף וכן למדוד התנגדות. החיישן הרביעי הוא "שרוולית" המוצמדת לזרוע הנבדק (כדוגמת מד לחץ דם), ותפקידה להביא לידי ביטוי שינויים בלחץ הדם ובדופק. במהלך הבדיקה הנבדק נשאל פעמיים עד 3 פעמים סדרה אחת של אותן שאלות.

  • הבודק מבצע את הבדיקה במכון, ומעביר את תוצאותיה לגורם המזמין בלבד. תהליך הבדיקה כולו והפענוח דיסקרטיים לחלוטין ונעשים אך ורק מול הגורם המזמין.
 
למה משמשת בדיקת הפוליגרף? לקריאה נוספת>>